On fer pràctiques? A L’ESTRANGER!

Novembre 2006, número 12
Veure PDF a
pàgina complerta

Explicar a l’alumnat els diversos procediments de recerca de pràctiques a l’estranger, els requisits de les estades i facilitar-ne l’accés, és una de les possibilitats que ofereix el Servei d’Orientació Professional, Col·locació i Pràctiques (SOPC) de l’EUHT CETT. Les vivències dels alumnes són la prova de l’èxit d’aquesta iniciativa, que els permet gaudir d’una experiència laboral i/o docent molt enriquidora, amb el valor afegit que suposa fer-ho fora de les nostres fronteres.