VISIT: una mica de claredat entre el gran nombre de MARQUES DE QUALITAT AMBIENTAL A EUROPA

Maig 2005, número 9
Veure PDF a
pàgina complerta

L’estructura turística europea ocupa un espai més que destacat en l’economia de la Unió Europea, fet que els ha portat en els darrers anys a incorporar en el seu funcionament criteris respectuosos amb el medi ambient. La proposta Visit, nascuda en el marc europeu, intenta posar ordre al gran nombre de premis i distincions mediambientals relacionades amb el turisme.