LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT, eina bàsica per a un òptim desenvolupament de l'empresa

Novembre 2004, número 8
Veure PDF a
pàgina complerta

Un dels grans valors que té l’empresa és el coneixement de què disposa en el desenvolupament de la seva tasca empresarial: el “saber fer” i “com ho fa” (know how). Identificar, compartir, accedir o localitzar aquest coneixement pot ser tan complex com impossible si no es disposa d’una bona gestió interna.