La formació dels gestors del turisme: Estudis i investigacions I CONGRÉS DE GERENTS DE PLANS D'EXCEL·LÈNCIA

Novembre 2002, número 4
Veure PDF a
pàgina complerta

La formació dels gestors del turisme és, avui en dia, un debat inacabat. Capacitació, experiència, espais compartits d'aprenentatge i reflexió i diverses fórmules d'associació dels diferents actors poden ajudar a desenvolupar les competències necessàries perquè la gestió del turisme es converteixi, amb garanties, en una activitat plenament competitiva. Per aconseguir-ho, és imprescindible que les necessitats de formació estiguin correctament identificades, així com les respostes a aquestes necessitats, algunes de les quals estan perfectament articulades des de la incorporació de la formació turística a la Universitat, a partir de l'any 1997.