LA CULTURA POPULAR i el turisme

Abril 2002, número 3
Veure PDF a
pàgina complerta

La cultura popular fou un dels principals atractius sobre els que es fonamentà el desenvolupament del turisme a la dècada dels seixanta i bona part dels setanta. El folklorisme de caire andalús, centrat especialment en els braus i el flamenc, va consolidar l'imaginari d'Andalusia i de la resta de l'Estat espanyol a nivell internacional en una estratègia de promoció turística sense precedents associada al turisme de masses. Aquest fet va tenir un impacte generalitzador en els agents turístics "homogeneitzant" els productes que cal oferir als turistes, especialment, en el cas de les principals destinacions adreçades al mercat internacional