El Campus virtual delCETT

Abril 2002, número 3
Veure PDF a
pàgina complerta

No hi ha cap dubte, en aquests moments, de l'impacte a tots nivells que estan tenint i tindran les tecnologies de la informació i en concret de tot el que està relacionat amb Internet. Marcaran de manera important el devenir de les empreses en general i en particular les del sector turístic, principalment pel que fa a la capacitat de ser més competitius i de generar noves oportunitats de negoci. Accedir a un mercat global, aportar nous valors, millorar la relació amb els clients i conèixer millor el que demanen són algunes de les habilitats inherents en l'empresa actual i que s'assoleixen amb la correcta aplicació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, que va més enllà del tenir una pàgina web empresarial.