Ramon Arcarons, La llei de turisme de Catalunya UNA LLEI NECESSÀRIA

Abril 2002, número 3
Veure PDF a
pàgina complerta

Malgrat que el període democràtic ho ha intentat apaivagar, els països turístics com el nostre han estat protagonistes d'un creixement desordenat i ràpid que han trencat l'entorn ecològic a favor de l'especulació constructiva i en moltes ocasions han provocat profunds desajustos urbanístics, sanitaris i socials.