Claus de desenvolupament DEL SECTOR HOTELER MUNDIAL

Abril 2002, número 3
Veure PDF a
pàgina complerta

Durant el període 1996-2000 s'han vist alguns evolucions importants en la indústria hotelera internacional. Sobretot en termes d'adquisicions a gran escala, els grups hotelers avancen en els seus plans d'adquisició encara que en la gran part dels casos no es coneixen els detalls d'aquests. A finals dels 90, va començar una carrera sense precedents per la concentració horitzontal entre les grans corporacions hoteleres internacionals que, de moment no han afectat a Espanya. Tot i així, des de l'any 2001 trobem una tendència a l'aparició de noves cadenes hoteleres que porten més que cap a una concentració cap a una atomització