Els atacs terroristes de l‘11 de setembre en el sector turístic I LES SEVES REPERCUSIONS

Desembre 2001, número 2
Veure PDF a
pàgina complerta

Els atacs terroristes succeïts l’11 de setembre passat als Estats Units, reduiran les expectatives de creixement econòmic en l'àmbit mundial, segons informa el Banc Mundial. El sector turístic no és aliè a aquests efectes, sinó que molt al contrari, està immers de ple en el que aquests tràgics successos suposen, ja que el turisme necessita una sòlida base de pau i seguretat