SITC'2001 celebra la seva primera decada confirmant el seu creixement continuat.

Juny 2001, número 1
Veure PDF a
pàgina complerta

Des de la seva primera edició, el Saló Internacional del Turisme a Catalunya ha seguit una línia ascendent, tant en la quantitat de metres quadrats ocupats com en el nombre d'expositors participants. Durant la seva primera dècada el seu creixement ha estat continuat oferint als viatgers catalans resposta a les seves necessitats d'informació sobre l'oferta turística mundial.