COSTA BRAVA i sostenibilitat

Juny 2001, número 1
Veure PDF a
pàgina complerta

La realitat turística que té lloc en el territori que correspon a les comarques gironines en general, i a la Costa Brava en particular, és complexa, diversa i heterogènia, ja que en aquest espai coexisteixen models, realitat i tipologies turístiques que presenten característiques molt diferents des de molts punts de vista, tant de territori, com dels negocis i productes turístics, així com de la intensitat del desenvolupament turístic i del volum i procedència de la demanda.