El PLA ESTRATÈGIC de Turisme de la Ciutat de Barcelona

Abril 2010, número 19
Veure PDF a
pàgina complerta

El Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona endega un procés de reflexió sobre el turisme i la ciutat amb l’horitzó de l’any 2015. L’interès principal del Pla és la millora del sistema turístic i el seu encaix a la ciutat, mitjançant un procés de participació de tots els agents implicats que permeti definir estratègies d’actuació futures consensuades. El desenvolupament i el procés de treball del Pla es troba actualment en un punt clau. Després de la presentació pública de la Proposta Estratègica del Pla i els Reptes del turisme a Barcelona, el passat mes de gener, en un acte al Saló de Cent presidit per l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, i el president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, s’ha encetat la fase de Propostes d’actuacions, que ha de definir, fins al mes de juny, els principals programes i actuacions del turisme amb vista al futur.