La transposició de la DIRECTIVA de SERVEIS en el MERCAT INTERIOR (DSMI)

Abril 2010, número 19
Veure PDF a
pàgina complerta

La Directiva Bolkestein va ser la denominació d’origen amb què fou coneguda la vigent Directiva Europea de Serveis, presentada per la Comissió Europea el febrer de 2004 i aprovada el 12 de desembre de 2006, entrant en vigor el 28 de desembre del mateix any (Directiva 123/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre). El passat 28 de desembre va finalitzar el termini de tres anys de què disposaven els estats membres per a la transposició d’aquesta ¡ Directiva, que té com a objectiu la creació d’un mercat interior de serveis dins la Unió Europea.