L’evolució del RÈGIM JURÍDIC del TURISME a CATALUNYA (1980-2010)

Novembre 2010, número 20
Veure PDF a
pàgina complerta

En l’exercici propi de les competències que la Generalitat de Catalunya té en matèria de turisme, d'acord amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia en l’article 171, el Govern ha produït diverses normatives i reglamentacions, des de 1980 fins avui, i ha configurat un destacat cos normatiu turístic que ha anat desplaçant el dret turístic estatal. Aquest article, a càrrec de Maria Abellanet, directora general del Grup CETT, recull un breu resum d’un estudi i una anàlisi completa realitzats per l’autora sobre l’evolució del marc normatiu del turisme a Catalunya1, amb el qual es vol aportar una visió integrada del sector i la política turística que s’ha dut a terme durant aquest període.