Les TIC i el turisme

Abril 2011, número 21
Veure PDF a
pàgina complerta

En el nou escenari del procés turístic, les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) juguen un paper cabdal, i posen a l'abast dels diferents interlocutors que hi intervenen una sèrie d'eines imprescindibles per afrontar el cicle de vida d’aquest fenomen.