La TEMPORADA TURÍSTICA 2012, un BALANÇ amb pros i contres

Abril 2013, número 25
Veure PDF a
pàgina complerta

Les dades facilitades per Exceltur (de l’estudi "Valoración turística empresarial del ejercicio turístico 2012 y previsiones para 2013”) mostren un panorama agredolç, amb xifres positives però d’altres que mostren un escenari menys optimista. Les dades oficials sobre l’increment d’arribades de turistes estrangers contrasten amb el descens de l’activitat turística. Aquesta davallada s’ha deixat notar de forma generalitzada i intensa en les vendes i els resultats de la major part de les empreses turístiques d’un sector empresarial que es mostra més caut i que acusa la crisi especialment a causa de la contracció del mercat interior, si bé de forma no tan acusada com altres sectors econòmics.