L’activitat de L’ACE TCT del CETT segueix CREIXENT a bon ritme

Abril 2013, número 25
Veure PDF a
pàgina complerta

Durant els darrers mesos del 2012 i els primers del 2013, l’activitat del professorat i de l’equip investigador de l’Àmbit de Coneixement Expert de Turisme, Cultura i Territori (ACE TCT) del CETT ha continuat la tònica de ritme i intensitat creixent que ha marcat el treball dels tres darrers cursos. A continuació es desglossen, per línies de treball, els fets més destacats.