INICI > MOU-TE

El Mou-te té com objectiu principal  promoure la mobilitat internacional dels estudiants com element fonamental en el seu procés d’aprenentatge i formació. Facilitar la empleabilitat en el futur, d’acord amb les directrius de internacionalització implantades per el procés de Bolonia.

El Mou-te és la plataforma on empreses, institucions, organismes, associacions... poden presentar mitjançant conferència els seus projectes, que poden ser des de i propostes d’estades a l’estranger, intercanvis professionals, beques o ajudes, iniciatives de cooperació, plans de carrera,...  que afavoreixin la mobilitat dels alumnes i antics alumnes CETT.

 

 

Empreses i entitats participants: