OFERTA ACADÈMICA

Introducció

El sector d’esdeveniments, ha sigut en els últims anys, un dels sectors que més han contribuit en el desenvolupament i en la projecció de la indústria turística. Es troba en constant canvi, no només degut a la diversitat dels diferents tipus d’esdeveniments sinó també, per la seva creixent complexitat, la seva escala global i el seu impacte en totes les estratègies de màrqueting. 

Empreses de molts diferents sectors són conscients de l’enorme potèncial de la indústria d’esdeveniments i conseqüentment  estàn utilitzant-la  de manera molt creixent com a nova eina de promoció i com a clau per a la construcció de la seva marca de reconeixement. 

L’impacte d’aquests nous contextes, així mateix, obliga el sector d’esdeveniments a transformar-se continuament per tal de mantenir-se competitiva i evolucionar en línea amb les noves tendències.