QUÈ FEM >

PREMIS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

CETT Fundació en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, i la formació dels estudiants, vol reconèixer els treballs de recerca (TDR) dels alumnes de batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, i d’altres sectors afins a aquets.

Participa ara en la XVI edició dels #PremisCETTtdr!

Premis CETT tdr
A qui s'adreça

El Premi s’adreça a qualsevol alumne de Batxillerat de Catalunya que presenti el seu treball de recerca (TDR) en el camp del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, o d’altres sectors afins a aquests, en el curs acadèmic 2021-2022.

Els premis

PRIMER PREMI:

 • Per a l’autor/a: el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 4.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 2.000 €.
 • Pel professor/a o tutor/a del TDR: una eina electrònica per a treballar a l'aula i/o a distància
 • Pel centre educatiu: un xec regal de 1.000 € per a material educatiu.

SEGON PREMI:

 • Per a l’autor/a: el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 2.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 1.000 €.
 • Pel professor/a o tutor/a del TDR: una eina electrònica per a treballar a l'aula i/o a distància
 • Pel centre educatiu: un xec regal de 500 € per a material educatiu.

TERCER PREMI:

 • Per a l’autor/a: el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 1.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 500 €.
 • Pel professor/a o tutor/a del TDR: una eina electrònica per a treballar a l'aula i/o a distància
 • Pel centre educatiu: un xec regal de 300 € per a material educatiu.
Com participar

Els participants hauran d’omplir el formulari de participació. La data límit per participar és el 28 de març de 2022.

Tal i com s’indica en el formulari online, s’han d’adjuntar 2 documents en format PDF: el Treball de Recerca i una Síntesi d’aquest.

El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

CONSULTAR AQUÍ LES BASES

Característiques dels documents

 • Els noms dels PDF hauran de ser: TREBALL_nomdeltreball (en el cas del treball) i SINTESI_nomdeltreball (en el cas de la síntesi). En el cas que el títol del treball sigui molt llarg, cal abreviar els noms dels PDF posant les paraules principals del títol. Ni en el treball ni en la síntesi hi podran aparèixer les dades de l’autor ni del centre educatiu. Només hi podrà aparèixer el nom del treball.
 • Els treballs tenen una extensió lliure i es poden presentar en català, castellà, anglès o francès.
 • La síntesi del treball no pot superar les 5 pàgines d’extensió. Aquesta ha de contenir els objectius del treball, les hipòtesis plantejades, la metodologia emprada i les principals conclusions de la recerca.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Els candidats/es presentaran oralment el seu projecte al jurat al 27 d'abril de 2022 en una sessió de 11.30h a 14.00h. La presentació tindrà una durada de 10 minuts i, posteriorment, el jurat disposarà de 5 minuts per a fer les preguntes que consideri oportunes.

Organitza

Els Premis CETT Fundació Treball de Recerca de Batxillerat estan organitzats per CETT Fundació i el CETT, patrocinats per la Residència Àgora BCN i compten amb el suport de l'Agència Catalana de Joventut, el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.