anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Les Mencions al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
En el disseny d’aquesta titulació es defineixen dues Mencions, responent a necessitats de perfils professionals de sortida diferenciats.

Serà requisit indispensable que per optar a la titulació oficial l’alumne tingui aprovades totes les assignatures optatives d’una mateixa menció (42 ects)

 

Menció en Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració Comercial (DAC)

 

Matèria

Crèdits

Innovació i Cuina Contemporània

12 ects

Gestió  i Procès Culinari i Gastronòmic

18 ects

Pràctiques d’Especialització

12 ects

 

Aquesta menció dota l'estudiant de les competències necessàries per:

·        Desenvolupar la sensibilitat experimentadora sobre les possibilitats expressives i els plantejaments de la cuina creativa.

·        Proporcionar a l'estudiant el coneixement integral dels productes elaborats i no elaborats, des del punt de vista científic-tecnològic, culinari i gastronòmic.

·        Facilitar dels coneixements necessaris per crear productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària requerits.

·        Proporcionar coneixements específics del sector de l'enologia per a ser aplicada en l'àmbit del turisme i la gastronomia.

·        Propiciar la interacció entre diferents àmbits de coneixement en el desenvolupament d'un mateix projecte gastronòmic.

Per a l'adquisició d'aquestes competències serà necessari que l'estudiant cursi els crèdits que es relacionen a continuació entre el 3r. i 4t. curs de la carrera

 

 

Menció en Direcció Culinària i Innovació Gastronòmica en la Indústria Alimentària i Col.lectivitats (DCIA)

 

Aquesta menció dota l'estudiant de les competències necessàries per:

·        Desenvolupar productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària requerits.

·        Desenvolupar projectes d'innovació amb resultats òptims per cobrir les necessitats del sector i que compleixin amb els requisits de legalitat establerta i complint amb objectius saludables.

·        Analitzar el mercat i aportar productes adequats a la demanda existent detectant possibles oportunitats de mercat.

·        Desenvolupar nous ingredients que responguin a necessitats de producció específiques.

·        Dissenyar l'oferta gastronòmica adequada orientada a satisfer les necessitats adequades per a col.lectius amb requeriments alimentaris específics

 

Per a l'adquisició d'aquestes competències serà necessari que l'estudiant cursi els crèdits que es relacionen a continuació entre el 3r. i 4t. curs de la carrera

 

Matèria

Crèdits

Gestió  i Procès Culinari i Gastronòmic

3 ects

Tècniques Culinàries en Col.lectiivitats i en la Indústria Alimentària

12 ects

Gestió i Innovació

15 ects

Pràctiques d’Especialització

12 ects