Fotografia de: Avís legal | CETT
Universitat de Barcelona
Altres >

Avís legal

Informació general:

Als efectes d'allò que s'ha previst en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant la LSSICE), s'informa l'usuari (en endavant l'USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb els dominis www.cett.cat o www.cett.es (en endavant, la WEB), el prestador del servei de la qual és:

Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A.
Avda. Can Marcet 36-38, 08035 Barcelona
CIF: A08311342
Tel: 93 428 07 77
cett@cett.cat

Termes i condicions:

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats  a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (en endavant, l'AVÍS), i compleixen amb la legislació espanyola vigent, en especial, amb l'esmentada LSSICE i el reglament RGPD EU 2016/679

L'Usuari accepta tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS en accedir a la web.

En relació amb les imatges de persones que apareixen en el WEB, CETT les utilitza respectant el dret a la pròpia imatge. Aquestes imatges s'utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, realitzats per informar i fer conèixer l'activitat del CETT. En cap cas seran utilitzats amb altres finalitats ni cedides a tercers sense l'autorització corresponent.

Política de privacitat i protecció de dades:

El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis de la WEB implica acceptar i consentir expressament el tractament d’aquests en els termes indicats i les finalitats descrites.

En compliment del RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal), li informem que:

  • La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals que ens faciliti serà la prestació dels serveis sol·licitats.
  • Les dades que ens faciliti estaran situades en els fitxers de Grup CETT, situats dins de la Unió Europea, garantint el Grup CETT uns nivells de seguretat adequats.
  • La possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol·licitud escrita, dirigida al domicili fiscal de Grup CETT situat a:

Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A.
Avda. Can Marcet 36-38, 08035 Barcelona
CIF: A08311342
Tel: 93 428 07 77
cett@cett.cat

  • A tals efectes, l'interessat haurà d'enviar la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, amb la finalitat d'identificar-ho inequívocament.

Drets de propietat intel·lectual:

L'USUARI reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el WEB, tals com marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, entre altres, pertanyen a CETT.

L'ús de la WEB no confereix a l'USUARI el dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels seus continguts.

Responsabilitat:

L'USUARI accepta que l'ús de la WEB, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que CETT no atorga cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

Política de cookies:

CETT informa sobre l'ús de cookies a les pàgines web del seu portal corporatiu. Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten que una pàgina WEB pugui recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o dels accions realitzades des de un equip determinat i, a partir d'aquestes dades, poder reconèixer l'usuari i millorar el servei.

Tipus de cookies: Segons quina sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien, les cookies i tracte de les dades obtingudes, podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. També es poden classificar, segons el termini que estan en el navegador de l'usuari, en cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, les cookies es poden agrupar en cinc grups, atenent a la finalitat de les dades obtingudes: tècnics, de personalització, d'anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. Existeix més informació en la “Guia sobre l'ús de les cookies de l'Agència Espanyola de Protecció de  Dades”.

L'analítica web permet conèixer el nombre d'usuaris que accedeixen a la WEB, el nombre de pàgines visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l'operador que dóna el servei, l'idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignat IP de l'interactor. Aquesta informació possibilita un millor servei per part d'aquesta WEB.

Acceptació de la Política de Cookies: CETT assumeix que tot visitant de la WEB accepta l'ús de cookies. 

Llei aplicable i jurisdicció:

El contingut del present avís legal es regirà conformement  amb la legislació espanyola. No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, CETT i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.