Fotografia de: CETT Fundació | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT >

CETT Fundació

CETT Fundació és una entitat privada inherent al CETT, centre de referència en l’àmbit del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, fundada l’any 2000 per Gaspar Espuña amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement d’aquests àmbits, reforçar la vinculació amb el sector professional i institucional i potenciar la internacionalització del CETT. Garantim i promovem la perdurabilitat dels principis i valors del CETT i tenim un fort compromís amb la responsabilitat social empresarial, que vetllem per estendre a totes les empreses del CETT.

Entre els principis de la institució destaquen, també, la sensibilització per a un creixement sostenible del turisme i l’estímul de la iniciativa emprenedora. En aquest sentit, treballem per potenciar la generació de projectes emprenedors, tot impulsant la innovació i creant sinergies i projectes amb visió de futur. CETT Fundació fomenta, així mateix, la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental entre les empreses i institucions, com a clau per a garantir el seu futur i contribuint, així, a aportar valor a la societat.

CETT Fundació treballa, des dels seus inicis, per promoure la generació i transmissió de coneixement en turisme, l’hoteleria i la gastronomia amb una aposta ferma per la recerca aplicada, la formació i el suport a iniciatives innovadores de caràcter social, mitjançant beques i ajuts. També convoquem el Concurs de Projectes Emprenedors i donem suport a l'alumnat en l'ampliació de coneixements a través dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica.

Més informació: CETT Fundació