Fotografia de: Espai de Recerca i Innovació | CETT
Universitat de Barcelona

Espai de Recerca i Innovació

Espai de Recerca i Innovació

Espai de Recerca i Innovació

Espai de Recerca i Innovació

Espai de Recerca i Innovació

Espai de Recerca i Innovació comunicat amb l'Aula Tecno-Culinària

Espai de Recerca i Innovació comunicat amb l'Aula Tecno-Culinària

Fotografia de: Espai de Recerca i Innovació | CETT
Fotografia de: Espai de Recerca i Innovació | CETT
Fotografia de: Espai de Recerca i Innovació | CETT
Fotografia de: Espai de Recerca i Innovació | CETT

L'Espai de Recerca i Innovació és l'espai d’assaig de proves i desenvolupament d'I+D. Disposa de maquinària i estris de darrera tecnologia on la investigació gastronòmica és l'eix clau per a desenvolupar una formació de qualitat. En aquest sentit l'alumne posa en pràctica projectes d'investigació en un espai adequat a aquesta finalitat. L'aula es pot dividir en dos espai (juntament amb l'Aula Tecno-Culinària), o mantenir un de sol, donant-li un doble ús: com espai d’assaig i de proves o com a aula demostrativa.