Inici > Campus CETT > Beques i Premis > tornar

Altres Beques

Beques Alumnes Destinataris
Concepte Cicles formatius Graus Màsters
Ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Beques per alumnes de nivells postobligatoris (no universitaris) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants no universitaris (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Beques de caràcter geneneral per a alumnes de nivells postobligatoris universitaris (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X X
Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants d’institucions d’educació superior en el marc del Programa Erasmus+ (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X X
Beques de mobilitat ERASMUS (Universitat de Barcelona) - X X
Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme (Agència Catalana de Turisme) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques Canigó - per a realitzar pràctiques en organitzacions internacionals (AGAUR) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques Programa Leonardo da Vinci (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X (Titulats) X (Titulats) X (Titulats)
Beques Programa ARGO per a realitzar pràctiques a l’estranger (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques Programa FARO Global - per realitzar pràctiques a l’estranger (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques de col·laboració (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques de col·laboració (Universitat de Barcelona) - X (Titulats) X (Titulats)