Fotografia de: Altres Beques | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Beques i Premis >

Altres Beques

Beques Alumnes Destinataris
Concepte Cicles formatius Graus Màsters
Ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Beques per alumnes de nivells postobligatoris (no universitaris) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants no universitaris (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X - -
Beques de caràcter geneneral per a alumnes de nivells postobligatoris universitaris (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X X
Beques per a realitzar les pràctiques en empresa (FCT) a l’estranger (Fundació BCN Formació Professional) X - -
Ajuts de mobilitat Erasmus.es finançades per el MECD per estudiants d’institucions d’educació superior en el marc del Programa Erasmus+ (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) - X X
Beques de mobilitat ERASMUS (Universitat de Barcelona) - X X
Beques i Ajuts per a estudis universitaris (AGAUR) (AGAUR) - X X
Beques de col·laboració (Universitat de Barcelona) - X (Titulats) X (Titulats)
Beques Santander Tecnologia-Connecta (Universitat de Barcelona – Banco Santander) - X X