Fotografia de: Responsabilitat Social Empresa al CETT | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT >

Responsabilitat Social Empresa al CETT

Al CETT, com a grup d’empreses dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) forma part del compromís fundacional i permet fer-lo realitat.

En el Grup, orientem l’esforç i el treball a assolir un sector més compromès amb la societat i les persones; potenciem la iniciativa, la integritat i l’autodesenvolupament, i treballem en equip en un context internacional, mantenint el compromís amb el país. L’eficiència es tradueix en competitivitat, un tret fonamental per garantir la continuïtat del CETT, que reinverteix els resultats en la formació i en la comunitat. En aquest sentit, la Fundació Gaspar Espuña-CETT, constituïda fa 18 anys, garanteix i promou la perdurabilitat d’aquesta filosofia i compromís fundacional, mitjançant, per exemple, l’atorgament de beques, mentre que un altre dels exponents d’aquesta filosofia és el fet que no es reparteixin dividends. Partint d’aquests valors, la visió de futur al CETT passa perquè el Grup segueixi sent un referent d’excel·lència acadèmica i de serveis en hoteleria i turisme en l’àmbit internacional, compromès amb el desenvolupament responsable del sector, les persones, la societat i el país, que aporti formació, recerca, innovació i coneixement expert, i aposti decididament pel creixement personal i professional dels qui en formem part.

En aquest context, la RSE s’ha contemplat i es contempla al CETT, com una eina de millora corporativa integrada en la filosofia i en la cultura del Grup, perquè assolir una RSE competitiva suposa fer un pas més pel que fa a la competitivitat, el valor i el posicionament empresarial i de la comunitat que el forma. També és una oportunitat perquè mitjançant la seva aplicació en molts àmbits i nivells de l’organització, on cal que les fites de RSE es facin conscients i siguin compartides - desenvolupem la pròpia Responsabilitat Social Individual (RSI)-, generant complicitats destinades a una millora contínua i afavorint la participació de tot l’equip.

image title here

La RSE és una filosofia al CETT, una actitud interior, un denominador comú a l’hora de transmetre el compromís amb la societat a través de la nostra feina. A més, com a institució de formació, tenim la responsabilitat de treballar, amb els estudiants i des de diferents perspectives, els valors de la responsabilitat social que hauran de desenvolupar en les activitats acadèmiques i de relació, i en l’activitat professional. El millor actiu que podem tenir és el compromís individual de tota la comunitat del CETT (alumnat, residents, professorat, professionals...) perquè comparteixi criteris i sensibilitat en matèria de RSE i s’impliqui de manera molt participativa en l’actual programa d’implantació que es porta a terme.

Des dels inicis, el CETT s’ha proposat assolir fites de RSE, una actitud que s’ha desenvolupat progressivament gràcies a diverses accions i mesures emmarcades en aquest sentit. Ara, aquesta intenció s’ha intensificat més que mai, assolint nous compromisos i, per tant, responsabilitats, en la línia de treball del Grup cap a l’excel·lència i amb una visió a llarg termini des d’una mirada responsable.

image title here

Per a la consecució d’una òptima RSE, ja incorporada com a objectiu en la revisió del Pla Estratègic de l’empresa 2008-2013, el Grup CETT participa en el programa RSE PIME, que promou el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest programa aporta un mètode i elements per a la planificació de la RSE, i alhora és un estímul per al desenvolupament de l’objectiu estratègic. Ha resultat de gran utilitat, per exemple, per obtenir una diagnosi externa (ajuda a determinar les accions que cal desenvolupar, a detectar els punts forts i febles de l’empresa, a definir les accions de millora i definir els indicadors de mesura), i per posar en valor, tant internament com externament, la Política de RSE del Grup CETT i l’inventari d’accions. El programa RSE PIME ha estat un gran estímul per a l’equip directiu; ens ha proporcionat un mètode i formació, i ens ha ajudat a definir les accions de millora gràcies a la diagnosi externa realitzada.

Fotografia de: Responsabilitat Social Empresa al CETT | CETT Fotografia de: Responsabilitat Social Empresa al CETT | CETT

Som molt conscients de tot el que podríem fer en matèria de RSE, però no ens preocupa tant el que ens manca com les nostres accions per assolir fites, ja que treballem amb una visió a llarg termini. Som davant d’un procés inevitable de transformació de la manera de fer, i volem prendre-hi part activa. En aquest procés, la RSE ens dóna un sentit de transcendència com a empresa, i tot allò que fem resulta molt valuós, perquè estableix les bases per millorar. És un compromís pel qual som valorats i del qual som responsables.

Maria Abellanet
CEO del Grup CETT