Fotografia de: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT | CETT
Universitat de Barcelona
Recerca >

Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT

La Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT és una iniciativa conjunta de la Universitat de Barcelona, el CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, i la CETT Fundació.

Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT

Creada l’any 2015, és pionera per la seva estructura i temàtica i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través d’un conveni de col·laboració amb la Regidoria de Turisme. Des de llavors i al llarg de tres mandants s’està treballant per promoure el posicionament acadèmic de la ciutat en els àmbits de turisme, hoteleria i gastronomia i aconseguir una posició de lideratge internacional.

Així, centrada en el turisme urbà a través de diverses línies d’investigació transversals, la Càtedra té com a objectiu impulsar tres àmbits d’acció: la recerca, la transferència de coneixement i les activitats divulgatives en matèria de turisme, hoteleria i gastronomia, mitjançant la col·laboració entre institucions públiques, sector privat i acadèmia.

Pel que fa a les activitats de recerca, la Càtedra lidera i participa en contractes de recerca i convenis d’investigació amb agents públics, com l’Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona; publico-privats, com Turisme de Barcelona; i empreses i altres institucions de recerca del sector de l’alimentació, com Argal, Organa o l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). L’equip de treball de la Càtedra contribueix també a la difusió dels resultats d’aquests projectes, mitjançant la publicació d’articles científics a revistes indexades i la publicació de capítols i llibres a editorials de referència.

Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT

Pel que fa a les accions de transferència, la Càtedra organitza i coorganitza amb partners acadèmics internacionals, diversos congressos de temàtica rellevant pel turisme urbà, com el CETT Smart Tourism Congress Barcelona, l’International Conference on Literary and Film Tourism o el Congreso Latinoamericano de Investigación en Hoteleria i Restauración.

A més, la Càtedra també organitza jornades de transferència de coneixement de caràcter tècnic, com els CETT Seminars in Contemporary Issues in Tourism o la Trobada Gastronòmica. Finalment, entre les activitats divulgatives, destaca l’organització i participació als Esmorzars de Turisme, conjuntament amb Foment del Treball.

Línies d’Investigació

Les línies d’investigació actuals de la Càtedra són:

Línes d'Investigació de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB
Turisme Urbà

En un món cada vegada més interconnectat, les ciutats s'enfronten a reptes complexos relacionats amb el turisme i la seva relació amb la societat i l’economia.

La recerca aplicada en l’àmbit del turisme urbà s’enfoca, d’una banda en l’avaluació dels impactes del turisme al territori i en l'explotació dels recursos locals, centrant-se en identificar noves oportunitats per desenvolupar productes i serveis turístics alternatius, que fomentin la competitivitat i l’autenticitat. Així, per exemple, es focalitza en els nous turismes i el territori, fent èmfasi en la gestió de fluxos de visitants, la seva redistribució i la diversificació d’experiències a les destinacions.

D’altra banda, els conflictes d'interessos entre els agents del sector, fan necessària la reflexió sobre la inclusió i la participació ciutadana, el benestar de les comunitats residents o les fórmules per a la presa de decisions informada. Per això, la línia d’investigació de governança i societat aborda les polítiques, marcs regulatoris i diverses accions pel foment d’un turisme responsable i sostenible i que promoguin la cooperació entre els diferents actors implicats en el turisme, incloent els governs locals, les empreses, les organitzacions de la societat civil i les comunitats residents.

Cuina i Gastronomia

La recerca en l’àmbit de la cuina i la gastronomia se centra, actualment, en valoritzar els residus alimentaris, transformant-los en ingredients o productes finals que poden ser re-introduïts a la cadena alimentària. Aquesta línia s’emmarca en el context de malbaratament alimentari del sector del “food service”, responsable de l’emissió d’entre el 8 i el 10% dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Així, l’estratègia d’upcycling gastronòmic s’orienta a la reducció del malbaratament d’aliments, a la vegada que contribueix a la sostenibilitat del sistema d’alimentació i permet generar nous productes alimentaris innovadors capaços d’enriquir la nostra dieta.

La intersecció entre la gastronomia i la salut és un altre camp interessant en oportunitats i desafiaments. D’una banda, la gastronomia pot ajudar a re-connectar les persones amb els aliments, prenent decisions més saludables i nutritives i, d’altra banda, les necessitats alimentaries personalitzades fan que la gastronomia hagi d’adaptar-se a aquesta diversitat mitjançant el desenvolupant aliments funcionals que combinin beneficis per a la salut amb característiques organolèptiques favorables. Així, la recerca aplicada en gastronomia s’orienta a la recuperació d’aliments locals, i l’optimització dels seus components nutritius, contribuint a la salut i el benestar.

Contacte i Col·laboració

La Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT ofereix l’oportunitat a empreses o institucions d’establir col·laboracions significatives per al desenvolupament conjunt d’una àmplia gamma d’accions de recerca, transferència i divulgació:

  • Realització de projectes de transferència de coneixement
  • Organització de jornades / congressos alineats amb les àrees d’interès compartides
  • Publicació d’articles acadèmics i de divulgació en col·laboració amb els grups de recerca del CETT
  • Foment de treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM) a l’empresa en el marc de projectes concrets

A través d'aquestes sinergies, la Càtedra pretén fomentar el creixement mutu i la innovació tant en l'àmbit acadèmic com en el sector empresarial.

Per a més informació sobre la col·laboració amb la Càtedra contactar a: