Fotografia de: Aula de Preelaboracions | CETT
Universitat de Barcelona

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Fotografia de: Aula de Preelaboracions | CETT
Fotografia de: Aula de Preelaboracions | CETT

L'Aula de Preelaboracions és l'aula on es realitzen les aplicacions pràctiques dels conceptes tècnics culinaris. És una aula polivalent, amb aplicació de talls i preelaboració de productes no elaborats. Disposa d'espai culinari específic per a demostracions culinàries. L'aula, amb taules i tamborets mòbils, potencia la transformació de l'aula per a diferents objectius pedagògics permetent als alumnes aplicar diferents metodologies en un mateix espai.