Fotografia de: SIQMAC Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT >

SIQMAC Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT

Fotografia de: SIQMAC Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT | CETT

El CETT inicia el desenvolupament d’accions sistemàtiques i planificades en matèria de gestió de la qualitat al curs 1998; la finalitat principal sempre ha estat la resposta eficaç a les necessitats i expectatives dels nostres clients, personal, col·laboradors, accionistes, mercat i societat en general.

La Direcció General del CETT defineix la política de qualitat i de medi ambient per assegurar la satisfacció de totes les parts interessades, que es centra principalment en:

  • l’optimització dels recursos empresarials
  • l’increment de la nostra competitivitat
  • la motivació del personal
  • la bona gestió interna
  • el respecte dels compromisos que el CETT té assumit amb els seus col·laboradors
  • el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris, dins el marc de millora continua i innovació permanent.

Amb aquesta voluntat, al llarg dels darrers anys el CETT ha configurat un Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient propi (SIQMAC) que, com a reflex de la seva missió i valors, incorpora els requeriments de la gestió dels sistemes de gestió de la qualitat (basats en la normativa ISO 9001 i Sistema de Qualitat AUDIT) i del medi ambient (basats en la normativa ISO 14001) acreditats dins de la organització, adequant-los a la cultura, política i els objectius generals, així com a les expectatives i necessitats dels nostres clients.

Més informació a http://www.cett.es/siqmac