Fotografia de: CETT Model pedagògic | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT
Sobre el CETT > Què és el CETT? >

CETT Model pedagògic

El CETT, formació de futur

UN MODEL PEDAGÒGIC ÚNIC

Els estudis que impartim es basen en un model pedagògic únic que busquen una formació de qualitat i preservar la seguretat de tota la comunitat. Es fonamenta en els següents pilars:

CETT Through Expertise. Amb una trajectòria de 50 anys, al CETT oferim a l’alumnat un model de creació i transferència del coneixement basat en el rigor, la innovació i l’experiència. Els estudiants tenen l’oportunitat de viure al CETT una experiència formativa única, en contacte amb la realitat i que alhora els capacita per anticipar-se als nous reptes i tendències socials.

CETT Through Values. Apostem per adoptar una perspectiva ètica de la formació en turisme, hoteleria i gastronomia. Tenim l’objectiu de formar persones que incorporin els valors positius i l’exercici ètic de la professió a la pràctica de la seva activitat com la sostenibilitat, l’hospitalitat, el respecte, la cura, l’excel·lència del servei o la professionalitat.

CETT Through Learning. Oferim un ecosistema d'aprenentatge integral que es basa en la formació al llarg de la vida i que integra metodologies i estratègies teoricopràctiques que contribueixen tant al desenvolupament professional com personal de l’alumnat. L’estudiant és part activa del seu procés d’aprenentatge a través de la construcció del Personal Learning Environment.

CETT Through Experiences. La formació presencial forma part de l’ADN del CETT i dels sectors del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, un element que potencia elements claus en el desenvolupament social de l’alumnat com són l’intercanvi de coneixement, les relacions personals o la interculturalitat, entre d’altres. Al CETT coneixem el sector, mantenim una relació directa amb els seus professionals i comptem amb l’expertesa del nostre professorat. Així mateix, a través de les nostres instal·lacions i diferents serveis del CETT -el Fòrum, l’Aula restaurant, l’Hotel Alimara Barcelona, la Residència Universitària Internacional Àgora BCN, aules tècniques, etc.-, oferim una formació totalment aplicada mitjançant una experiència formativa activa. Es proporciona, així, un l'aprenentatge pràctic de la professió, dins i fora les aules, que està totalment vinculat i que és paral·lel a la formació teòrica.

CETT Through Innovation. Incorporem la innovació educativa en els nostres estudis, a través de la metodologia d'aprenentatge Learning by doing, que permet desenvolupar l’aprenentatge analític, reflexiu i autònom mitjançant les pràctiques professionals, les aules tècniques i el desenvolupament de projectes que simulen negocis o entorns reals. Entenem que en la nova realitat que vivim, més que mai, s’ha de donar resposta amb les solucions més innovadores i incorporar nous recursos, metodologies i eines.

CETT Through Technologies. Integrem les tecnologies educatives i les eines virtuals tenint en compte que els nostres estudiants són nadius digitals i que el món personal i professional és una combinació de presencialitat i virtualitat, tot oferint també formació en línia i semipresencial. Oferim un aprenentatge híbrid (que complementa la formació presencial a les aules tècniques amb l’entorn digital del Campus Virtual) i en xarxa, tot connectant persones i institucions de tot el món amb les entitats i experts referents de cada sector.

CETT Through Professional Experience. Disposem de nombrosos convenis de col·laboració amb les principals empreses i entitats del sector per tal que l’alumnat pugui fer pràctiques professionals. La vinculació amb el teixit empresarial i institucional garanteix, a més, l’ocupabilitat i el desenvolupament de la carrera professional dels titulats. A la vegada, ens permet conèixer de primera mà l’evolució de les necessitats reals del món del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. A més, oferim formació per a professionals del sector i per a empreses.

CETT Through Research. La generació i transferència de coneixement és essencial per oferir una formació adaptada a la realitat i amb la capacitat d’abordar els reptes del present des de les metodologies i concepcions més actuals, rigoroses i completes. La recerca al CETT es realitza des del compromís social, tot adoptant com a objectiu inherent a les nostres línies de recerca la capacitat de generar accions de transferència de coneixement als sectors del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Volem aportar, d’aquesta manera, la nostra visió en la construcció d’un sector més competitiu, sostenible i compromès amb la societat. Cal destacar també que estem adscrits la Universitat de Barcelona, universitat pública de referència a l’estat espanyol.

CETT Through Diversity. Ens caracteritzem per la diversitat i la internacionalització dels estudis. El nostre alumnat es beneficia directament dels intercanvis interculturals, que potencien el coneixement i el respecte a diferents cultures i la pràctica d'idiomes diversos. A més, rebem estudiants de més de 50 nacionalitats diferents i potenciem que el nostre alumnat tingui experiències internacionals a través de col·laboracions amb altres universitats i empreses internacionals.

#WeAreCETT. Som una comunitat que es basa en una sèrie de valors compartits pels treballadors, estudiants i alumni més enllà de les aules. Per això, donem molta importància a la participació activa de l’alumnat en diferents projectes com premis, concursos, jornades, projectes o mentoring, entre d’altres.