Fotografia de: Protocol contra l'assetjament | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT > Què és el CETT? >

Protocol contra l'assetjament

El Grup CETT pretén evitar qualsevol tipus de conducta inadequada socialment i contraria a la legalitat. Per aquest motiu va subscriure un Codi Ètic i de Bones Practiques establint els valors i els principis ètics que han de regir a totes les seves relacions personals. Així, el Grup CETT vol aconseguir un entorn educatiu i de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

Les persones treballadores i l’alumnat del Grup CETT tenen dret a que es respecti la seva dignitat i tenen l’obligació de tractar tothom amb respecte, i de col·laborar perquè tothom siguin respectades.

D’acord amb aquests principis, el Grup CETT declara que l’assetjament sexual no serà tolerat sota cap circumstància. Pots descarregar-te el nostre Protocol contra l'Assetjament aquí: