Fotografia de: Missió | CETT
Universitat de Barcelona

Missió

Com a Grup CETT, la nostra missió és la formació i la transferència de coneixement en Turisme, Hoteleria i Gastronomia, mitjançant un model formatiu propi. Aquest model té com a base:

  • Un equip de docents i professionals amb rigor acadèmic i experiència.
  • El desenvolupament del coneixement especialitzat en Turisme, Hoteleria i Gastronomia, mitjançant la contribució de l’expertesa i la recerca.
  • L’aprenentatge i l’experiència que es proporcionen a través de les empreses d'aplicació del Grup.
  • L’estreta vinculació amb les persones i les empreses del sector turístic.
  • Una clara vocació internacional.
  • L’alumnat, caracteritzat per un segell distintiu: una sòlida formació i el desenvolupament de competències actitudinals.

Som un grup d’empreses dedicades a la formació i a oferir serveis de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de qualitat. Els qui en formem part – equip docent, professionals i alumnat- orientem el nostre esforç i treball a assolir un sector més compromès amb la societat i les persones. Potenciem la iniciativa, la integritat i l’autodesenvolupament, i treballem en equip en un context internacional, però mantenint alhora el compromís amb el nostre país.

Les nostres empreses es caracteritzen per ser sostenibles. L’eficiència ens fa ser més competitius, un tret fonamental per garantir la nostra continuïtat, fet que permet que els resultats se segueixin revertint en la formació i en la comunitat.