Fotografia de: Edifici | CETT
Universitat de Barcelona

Edifici

Fotografia de: Edifici | CETT
Pati Interior

Pati Interior

Jardí interior CETT

Jardí interior CETT

L' edifici del CETT té un total de 6.720 m² dividits entre aules de tecnologia aplicada, aules tècniques, cuines, el centre de recursos, espais pel professorat, direcció i serveis. L'aulari aporta recursos per estimular la creativitat, la innovació i l'esperit emprenedor de l'alumnat . La configuració dels diferents espais facilita la implantació de dinàmiques participatives per fomentar les competències de l'alumnat, el treball en equip i el desenvolupament de coneixement especialitzat . Per als espais culinaris de la planta soterrani es disposa d'un pati anglès per a la millor ventilació i il·luminació de les aules.