Fotografia de: Edifici | CETT
Universitat de Barcelona

Edifici

Fotografia de: Edifici | CETT
Pati Interior

Pati Interior

Jardí interior CETT

Jardí interior CETT

L'edifici del CETT té més de 8.000  dividits entre aules de tecnologia aplicada, aules tècniques, cuines, el centre de recursos, espais pel professorat, direcció i serveis. L'aulari aporta recursos per estimular la creativitat, la innovació i l'esperit emprenedor de l'alumnat. La configuració dels diferents espais facilita la implantació de dinàmiques participatives per fomentar les competències de l'alumnat, el treball en equip i el desenvolupament de coneixement especialitzat. Per als espais culinaris de la planta soterrània es disposa d'un pati anglès per a la millor ventilació i il·luminació de les aules.