Fotografia de: Accés als Estudis de Grau | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT > Informació d'accés als estudis >

Accés als Estudis de Grau

Amb estudis de batxillerat espanyol

BATXILLERAT ESPANYOL

PROCEDIMENT D'ADMISIÓ

L’alumnat en possessió d’un títol de batxiller que vulgui accedir als estudis de grau oferts a l’EUHT CETT-UB haurà de fer-ho mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat durant els períodes establerts.

 1. MATRÍCULA DE LA PAU/EBAU

La gestió de les prematrícules i matrícula definitiva a la prova d’accés a la universitat es farà a través del Portal d’Accés a la Universitat. Per a consultar tota la informació relativa a la PAU es pot emprar el Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya o bé adreçar-se a:

Oficina d’Accés a la Universitat

Via Laietana, 2, planta baixa

08003 Barcelona

Tel. (+34) 932 230 323 – 932 232 591

o a través de la bustia de contacte.

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat l’alumne ha de completar el tràmit de preinscripció universitària a fi d’obtenir plaça pels estudis desitjats. També pot fer-ho adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny a l'1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis de batxillerat UE, batxillerat europeu i batxillerat internacional

BATXILLERAT UE; BATXILLERAT EUROPEU; BATXILLERAT INTERNACIONAL

Relació dels sistemes educatius que es poden acollir a aquesta via d’accés.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. OBTENCIÓ DE LA CREDENCIAL UNEDassis

L’alumnat en possessió de qualsevol d’aquests títols de batxillerat que vulgui iniciar estudis universitaris de grau a l’EUHT CETT-UB, primer, ha d’obtenir l’Acreditació per a l’accés a la universitat UNEDasiss emesa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), amb la qual es verifica el compliment dels requisits d’accés. Per obtenir aquesta credencial o qualsevol altra informació d’aquest procediment, cal contactar directament amb la UNED.

UNED – Nou Barris

Av. Rio de Janeiro, 56-60

08016 Barcelona

Tel. 933 968 059

Mail: infouned@adm.uned.es

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Un cop obtinguda la credencial, l’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar.

A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Turístics): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Turístics): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Estudis estrangers de sistemes educatius fora de la UE homologables al títol de batxillerat

ESTUDIS ESTRANGERS DE SISTEMES EDUCATIUS FORA DE LA UE HOMOLOGABLES AL TÍTOL DE BATXILLER

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. HOMOLOGAR ELS ESTUDIS EQUIVALENTS AL TÍTOL DE BATXILLERAT

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es pot consultar la informació referent a l’homologació i convalidació de títols a la seva pàgina web.

 1. REALITZAR LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU/EBAU) O LES PROVES DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (PCE) DE LA UNED.

IMPORTANT: Els estudiants de sistemes educatius de fora de la UE poden accedir sense realitzar cap prova d’accés universitari fent servir la qualificació que consta a l’homologació de títol de batxillerat com a nota d’accés. En aquest supòsit, però, no podran fer la preinscripció universitària al juny i seran els últims a l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre.

Hi ha diverses vies possibles.

 • Realitzar la PAU a qualsevol universitat espanyola.
 • Realitzar l’EBAU a través de la UNED. Només els alumnes d’un sistema educatiu espanyol de centres situats a l’estranger adscrits a la UNED i del CIDEAD podran ser partícips d’aquesta via. Podeu consultar la informació relativa a aquesta prova a la pàgina web de la UNED.
 • Realitzar les Proves de Competències Específiques de la UNED. Els alumnes provinents de sistemes educatius diferents a l’espanyol i que hagin de realitzar les PAU perquè és un requisit de la universitat de destí, hauran de sol•licitar la realització de les Proves de competències específiques (PCE). Podeu trobar tota la informació relativa a aquestes proves a la pàgina web de la UNED.
 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

L’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Turístics): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística Direcció de Negocis Turístics): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis de CFGS

CGFS

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

L’alumnat en possessió d’un títol de cicle formatiu de grau superior (CFGS) o de cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny, o els estudis equivalents, poden accedir a ensenyaments universitaris de Grau sense necessitat de realitzar cap prova d’accés: la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis de cicle formatiu de grau superior que hagin cursat. Si l’alumne vol millorar la seva nota d’accés, voluntàriament, podrà realitzar la fase específica de les PAU. Al Canal Universitats es pot consultar tota la informació relativa a les proves: contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries prèvies, així com el calendari i l’horari de les proves.

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat l’alumne ha de completar el tràmit de preinscripció universitària a fi d’obtenir plaça pels estudis desitjats. També pot fer-ho adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Turístics): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística Direcció de Negocis Turístics): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907
 • Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis estrangers homologables al títol de tècnic superior

ESTUDIS ESTRANGERS HOMOLOGABLES AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. HOMOLOGAR ELS ESTUDIS EQUIVALENTS AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR

Cal presentar la documentació exigida a través del Departament d’Educació o al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Aquests estudis donen la nota d’accés a la universitat: una qualificació entre 5 i 10 punts. Els alumnes interessats poden millorar la qualificació d’accés, fins a un màxim de 4 punts, presentant-se a la fase específica de les PAU o bé realitzant les PCE a la UNED.

 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

L’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions. Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis de grau cursats a Espanya: amb els estudis iniciats (trasllat d'expedient)

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS A ESPANYA: AMB ELS ESTUDIS INICIATS (TRASLLAT D’EXPEDIENT)

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. ESTUDI DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ALUMNE

L’estudi de l’expedient acadèmic de l’alumne, la resolució favorable del qual permet sol•licitar plaça directament al centre, comporta l’abonament d’una taxa de 55 euros, no reemborsables, que s’ha de fer efectiva mitjançant la plataforma virtual on també trobareu el formulari per sol•licitar el tràmit. Tanmateix, aquells alumnes que acabin formalitzant la matrícula tindran una deducció equivalent (55 €) en l’ import total d’aquesta. L’alumnat rebrà la resolució d’aquesta fase en un termini màxim de tres setmanes.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: Tots els documents s’han de fer arribar a Susanna Vidal (susanna.vidal@cett.cat), cap de la Secretaria Acadèmica CETT-UB.

 • Formulari de la sol•licitud d’estudi de l’expedient acadèmic necessària per acabar essent admès pel centre.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat del sol•licitant: DNI (alumnes espanyols) o passaport o permís de residència a Espanya (alumnes estrangers).
 • Certificació acadèmica personal original en la quan figurin, com a mínim, la formació assolida, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.*
 • Pla docent de totes les assignatures cursades fins al moment de la sol•licitud en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.*

(*) Els estudiants que han cursat els estudis d’origen a la Universitat de Barcelona estant exempts de presentar la documentació marcada amb l’asterisc i, enlloc d’aquesta, únicament han de presentar l’expedient acadèmic.

 1. ACCÉS ALS ESTUDIS

En funció del nombre de crèdits que reconeguts, els alumnes accediran als estudis per una via o una altra.

Amb 30 crèdits ECTS reconeguts o més: Sol•licitar plaça directament al centre (trasllat d’expedient) Secretaria es posarà en contacte amb els alumnes a qui se’ls reconeguin almenys 30 crèdits per facilitar-los les pautes perquè es matriculin.

Amb menys de 30 crèdits ECTS reconeguts: L’alumnat a qui se li reconeguin menys de 30 crèdits ECTS ha de sol•licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l'Oficina d’Accés a la Universitat.

A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística, Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11011
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907
 • Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme: 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

IMPORTANT: En el cas d’obtenir plaça per qualsevol de les vies estipulades, caldrà abonar els drets de trasllat d’expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent al curs per al qual s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte.

Amb estudis universitaris cursats a Espanya: amb els estudis finalitzats

ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS A ESPANYA: AMB ELS ESTUDIS FINALITZATS

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

L’alumnat en possessió d’un títol oficial de Grau espanyol que desitgi iniciar algun dels estudis de grau oferts per l’EUHT CETT-UB, haurà de formalitzar la preinscripció pels estudis desitjats mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat a fi de sol•licitar plaça. El termini per fer-ho serà aquell que hagi establert a l'Oficina d’Accés a la Universitat en la convocatòria anual. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre (tots dos inclosos).

Més informació: Canal Universitats.

ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis universitaris estrangers: estudis finalitzats i homologats

ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS: ESTUDIS FINALITZATS I HOMOLOGATS

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. DEMANAR L’HOMOLOGACIÓ O EQUIVALÈNCIA DEL TÍTOL OBTINGUT A L’ESTRANGER

Cal adreçar-se al Ministeri d’Educació. Podeu consultar la informació i documentació relatives al procés aquí.

Ministerio de Educación

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones

P. del Prado, 28

28014 Madrid

Tel. +34 902 218 500

IMPORTANT: Si l’alumne veu denegada la seva sol•licitud d’homologació podrà demanar l’admissió mitjançant hi ha un altre procediment (veure ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS: ESTUDIS INICIATS) si la denegació no hagi estat per:

 • Títols espanyols que ja s’hagin extingit o bé que encara no estiguin totalment implementats.
 • Títols corresponents a estudis estrangers cursats, totalment o parcial, a Espanya, en el supòsit que els centres no tinguin la perceptiva autorització per impartir aquells ensenyaments.
 • Títols que ja hagin estat homologats a Espanya o bé que ja se n’hagi demanat la convalidació parcial per continuar estudis a Espanya.
 1. TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Un cop obtinguda l’homologació o equivalència, l’alumne ha de tramitar la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2021.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb estudis universitaris estrangers: estudis iniciats

ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS: ESTUDIS INICIATS

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

1.SOL•LICITAR LA CONVALIDACIÓ PARCIAL AL CENTRE MITJANÇANT L’ESTUDI DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’estudis superiors realitzats a l’estranger respecte d’estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis a una altra Universitat espanyola.

L’estudi de l’expedient acadèmic comporta l’abonament d’una taxa de 55 euros, no reemborsables, que s’ha de fer efectiva mitjançant la plataforma virtual on també es troba el formulari per sol•licitar el tràmit. Les possibles comissions que calgui abonar per aquest tràmit seran a càrrec del sol•licitant. Tanmateix, aquells alumnes que acabin formalitzant la matrícula tindran una deducció equivalent (55 €) en l’ import total d’aquesta. L’alumne rebrà la resolució de l’estudi en un termini màxim de tres setmanes.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: Tots els documents s’han de fer arribar a Susanna Vidal, cap de la Secretaria Acadèmica CETT-UB.

 • Formulari de la sol•licitud d’estudi de l’expedient acadèmic necessària per acabar essent admès pel centre.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat del sol•licitant: passaport o permís de residència a Espanya (alumnes estrangers) o DNI (alumnes espanyols).
 • Certificació acadèmica personal original en la quan figurin, com a mínim, la denominació de la formació assolida, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions de les assignatures superades.
 • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències en el cas dels títols adaptats a l’EEES, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d’hores/setmanes per semestre o any, amb el segell original del centre d’origen.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen amb el segell corresponent.
 • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol•licitant en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que l’integren amb el segell original de la Universitat on s’imparteixen.

IMPORTANT: Tots els documents acadèmics han de ser oficials i expedits per les autoritats corresponents. Els certificats expedits a l’estranger han d’estar convenientment legalitzats. Així mateix, si la documentació no ha estat redactada en català, castellà o anglès, se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial jurada. Aquesta s’haurà de fer després del procés de legalització (si cal) i, per tant, n’haurà d’incloure el procediment.

 1. RESOLUCIÓ

La resolució de la sol•licitud de convalidació es comunicarà a la persona però aquesta en cap cas implica l’accés a l’ensenyament. El procediment d’admissió varia segons el nombre de crèdits que es convalidin.

Amb 30 crèdits ECTS convalidats o més: Secretaria es posarà en contacte amb els alumnes admesos a qui se’ls convalidin almenys 30 crèdits per facilitar-los les pautes perquè es matriculin.

Amb menys de 30 crèdits convalidats: Els alumnes a qui se’ls convalidin menys de 30 crèdits han de sol•licitar plaça mitjançant la preinscripció universitària a través del Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat a fi d’obtenir plaça pels estudis que desitgi cursar. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar les seves preferències ordenades per prioritat. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre (tots dos inclosos).

Més informació: Canal Universitats.

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.


Amb PAU MG25

PAU MG25

REQUISITS

 • Tenir o complir 25 anys en l’any natural en què es realitzaran les proves.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

La prova d’accés per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l’any. Els candidats disposen d’un nombre il•limitat de convocatòries per superar la prova i, si compleixen els requisits, poden presentar-se en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. MATRÍCULA DE LES PAU L’alumnat s’ha de matricular de les proves al Canal Universitats entre el 2 i l'11 de febrer de 2021.

  Data Prova Fase General: 17 d'Abril 2021

  Data Prova Fase Específica: 24 d'Abril 2021

Tota la informació relativa a les proves: estructura i dates dels exàmens i de les resolucions es pot trobar aquí.

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Els alumnes que superin les proves d’accés per als majors de 25 anys i vulguin iniciar estudis de grau a l’EUHT CETT-UB han de formalitzar la preinscripció universitària dins els terminis establerts mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat. A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar a quins estudis desitja accedir. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions. Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2022.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb PAU MG40: amb acreditació d’experiència laboral o professional

PAU MG40: AMB ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

REQUISITS

 • Tenir o complir 40 anys l’any natural en què es realitzaran les proves.
 • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti alguna altra via d’accés a la universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament universitari de grau per al qual sol•licites l’accés.

La prova d’accés per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l’any i només es pot sol•licitar per a un únic centre acadèmic i formació.

Matrícula PAU:

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. MATRÍCULA DE LES PAU I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

L’alumnat haurà de formalitzar la matrícula de les proves i la preinscripció universitària mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat Aquí es poden consultar les especificitats i dates de les proves. Fet aquest tràmit, l’alumne no n’haurà de realitzar cap altre. L’assignació de places sortirà publicada al Portal d’Accés a la Universitat d’acord amb el calendari de preinscripció universitària (publicació al Canal Universitats).

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA

Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions. Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjans juliol 2022

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Amb PAU MG45

PAU MG45

REQUISITS

 • Tenir o complir 45 anys en l’any natural en què es realitzaran les proves.
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general que habiliti una altra via d’accés.

La prova d’accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l’any. Els candidats disposen d’un nombre il•limitat de convocatòries per superar la prova i, si compleixen els requisits, poden presentar-se en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda. L’alumne que accedeixi per aquesta via haurà de superar la prova d’accés (validesa indefinida) i una entrevista personal (vàlida l’any en què es realitzi la prova).

Matrícula PAU: del 2 al 4 de febrer 2022

Prova: 17 d'abril 2021

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. MATRÍCULA DE LES PAU

L’alumnat s’ha de matricular de les proves al Portal d’Accés a la Universitat Tota la informació relativa a les proves: estructura i dates dels exàmens i de les resolucions aquí.

 1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Els alumnes que superin les proves d’accés per als majors de 45 anys i vulguin iniciar estudis de grau a l’EUHT CETT-UB han de formalitzar la preinscripció universitària dins els terminis establerts mitjançant el Portal d’Accés a la Universitat o adreçant-se a l’Oficina d’Accés a la Universitat.

A la sol•licitud de preinscripció l’alumne haurà de fer constar a quins estudis desitja accedir. Els codis de les formacions de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics ): 11011.
 • Grau de Turisme. Docència en anglès. (Direcció Hotelera, Direcció Turística o Direcció de Negocis Digitals Turístics): 11086.
 • Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 91907.
 • Grau de Negocis Digitals i Innovació en Turisme 11102.

Terminis de preinscripció:

 • Convocatòria de febrer: del 2 al 4 de febrer (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de juny: del 7 de juny al 1 de juliol (tots dos inclosos).
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre.

Més informació: Canal Universitats.

 1. ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA Els alumnes admesos rebran una notificació del centre via correu electrònic per a confirmar la seva assignació de plaça. La Secretaria de l’EUHT CETT-UB farà servir la direcció que l’alumne indiqui a la sol•licitud de preinscripció universitària. És important que l’alumnat comprovi que aquest correu no s’arxiva erròniament a la carpeta de correu brossa, social o promocions. Mitjançant aquesta comunicació es demanarà als alumnes de nou accés que s’apuntin a alguna de les sessions de matrícula que es convoquin perquè completin el tràmit. També se’ls indicarà la documentació que hauran de presentar aquell dia i se’ls facilitarà informació sobre el funcionament del curs.

TERMINIS DE MATRÍCULA: Mitjan juliol 2021

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

També et pot interessar