Inici > Campus CETT > Informació d'accés als estudis > tornar

Accés als Estudis de Grau

INFORMACIÓ D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU 

Per poder accedir als estudis de Grau Universitari al CETT hauràs de seguir les següents instruccions:

1. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Per accedir al primer curs de la carrera, s’ha de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària per Internet en aquest enllaç a l’apartat “Preinscripció Universitària” en les dates establertes.

L’alumne ha de fer constar les seves preferències per ordre d’interès. Els codis de l’EUHT CETT-UB són:

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11011
 • Grau de Turisme | Docència en anglès (Direcció Hotelera o Direcció Turística): 11086
 • Ciències Culinàries i Gastronòmiques: 94901

TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ JUNY: JUNY al JULIOL 2019 (Pendent de confirmació per part d'ACCESNET')

2. ASSIGNACIÓ DE PLACES

El Departament d’Ensenyament recollirà tota la informació i enviarà els llistats d’assignacions de plaça a cada centre.

3. MATRÍCULES DE NOU ACCÉS

El Servei de Secretaria Acadèmica, contactarà amb els alumnes via email i/o sms per confirmar l’assignació de plaça al centre.

L'admissió es comunicarà al correu electrònic que heu fet constar a la preinscripció universitària. S'ha de vigilar que no s’arxivin per defecte a la carpeta de correu brossa, social o promocions.

En aquest correu electrònic haureu de confirmar l’hora per a formalitzar la vostra matrícula, dins els terminis establerts.

També trobareu tota la informació necessària per a formalitzar la inscripció al centre.

Els alumnes de nou accés tindràn una sessió d'acollida i tutorització a principi de curs. Dates a acordar amb Secretaria Acadèmica.

TERMINIS DE MATRÍCULA

 • Grau de Turisme (Direcció Hotelera o Direcció Turística): juliol 2019
 • Grau de Turisme | Docència en anglès (Direcció Hotelera o Direcció Turística): juliol 2019
 • Ciències Culinàries i Gastronòmiques: juliol 2019

Els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA.

Pots consultar la documentació necessària per a la matrícula aquí

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A L'ALUMNAT DE BATXILLERAT (PAU) 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Preinscripció universitària convocatòria de JUNY 2019: JUNY al JULIOL de 2019.

Les persones que hagin superat les proves d’accés i vulguin iniciar els estudis a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, han de formalitzar la preinscripció a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, des de la primera setmana de juny i fins la primera de juliol de l'any en que es desitja iniciar els estudis a la següent adreça:

Per a tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

OFICINA D'ORIENTACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2 planta baixa 08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
09.00 a 14.00 hores
Fax (+34) 935 527 120

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A TITULATS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) o els cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny, o els estudis equivalents, faculten per a l'accés directe a ensenyaments universitaris de Grau sense necessitat de cap prova. Per a accedir a la universitat heu de formalitzar la preinscripció universitària a l’adreça:

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

OFICINA D'ORIENTACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2 planta baixa 08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 de 9.00 a 14.00 hores
Fax (+34) 935 527 120

Si accedeixes per aquesta via, et recomanem que també visitis la pàgina del Departament d'Innovació, Universitats i Empreses (DIUE) on trobaràs les especificitats sobre aquest accés permanentment actualitzades.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

En virtud de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Educació, el DURSI i la UB, es reconeixeran com a matèries cursades, els crèdits aprovats en determinats Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb les competències a cursar en el Grau de Turisme i el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques.

Es pot consultar el quadre resum dels reconeixements vigents als següents enllaços:

TRASLLAT D'EXPEDIENTS NACIONALS 

DES DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES

Procediment d'Admissió

Les persones que desitgin canviar d'universitat per cursar estudis de Grau en Turisme poden optar a diferents vies d'admissió:

 • Preinscripció universitària
 • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats, i en funció dels crèdits que es reconeguin, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària

Preinscripció Universitària

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció entre principis de juny i principis de juliol de cada any a l'adreça següent: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/index.html

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

OFICINA D'ORIENTACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2 planta baixa 08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 de 9.00 a 14.00 hores Fax (+34) 935 527 120

En el cas d'obtenir plaça en el nostre centre cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a l’EUHT CETT-UB, en els plaços establerts anualment. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

L'alumnat que obtingui plaça pot sol·licitar a l’EUHT CETT-UB, on s'imparteix l'ensenyament, el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut plaça. Per això, cal adreçar-se a la Secretaria del Centre per a omplir la sol·licitud de reconeixement i aportar la documentació requerida.

Accés per sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis de Grau en Turisme poden demanar el reconeixement de crèdits a l’EUHT CETT-UB i optar a diferents vies d'accés segons els crèdits que finalment els siguin reconeguts.

1. FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Cal sol.licitar una cita prèvia a secretaria.euht@cett.es per al reconeixement de crèdits. En el moment de la visita cal adjuntar la documentació següent:

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Certificació acadèmica personal original en la qual figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions
 • Programes de les assignatures que es volen reconèixer en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent
 • Indicació de les assignatures que són de Formació Bàsica i la Branca de Coneixement a la que està associada (només per a titulacions de Grau)

El model de sol·licitud es pot obtenir al mateix centre.

2. ABONAMENT DE LES TAXES CORRESPONENTS

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. La taxa s'abona a la secretaria d'estudiants i a docència del centre. Aquesta taxa varia cada curs acadèmic.

3. RESOLUCIÓ

L'òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de reconeixement, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent. La resolució de reconeixement es comunica a la persona interessada.

Les assignatures reconegudes en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de reconeixement.

Amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

L'alumnat al qual s'hagi reconegut 30 crèdits o més pot sol·licitar plaça directament al centre (Trasllat d’Expedient)

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al director de l’EUHT CETT-UB on s'imparteixen els estudis de Grau que es volen cursar, mitjançant una instància acompanyada de l'expedient acadèmic. El centre resol les sol·licituds i notifica a l'alumne/a la resolució corresponent.

Amb menys de 30 crèdits reconeguts

L'alumnat al qual s'hagi reconegut menys de 30 crèdits, ha de sol·licitar plaça a l'ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. Habitualment aquestes dates són entre principis del mes de Juny i principis del mes de Juliol de cada any.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

OFICINA D'ORIENTACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2 planta baixa 08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 de 9.00 a 14.00 hores
Fax (+34) 935 527 120

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat, cal abonar els drets de trasllat al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs en què s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

TRASLLAT D'EXPEDIENTS INTERNACIONALS 

Els estudiants amb estudis realitzats a l’estranger també poden accedir als estudis de grau del CETT- UB. L’accés i el procediment estan condicionats per la situació acadèmica de cada estudiant, la qual pot ser: