Fotografia de: Espai UB-Bullipèdia | CETT
Universitat de Barcelona

Espai UB-Bullipèdia

Espai UB-Bullipèdia

Espai UB-Bullipèdia

Espai UB-Bullipèdia

Espai UB-Bullipèdia

La Bullipèdia és un arxiu creatiu de l'art culinari impulsat per Ferran Adrià en el que s'ordenarà el coneixement de la cuina adreçat principalment al món professional. El CETT, a través de la unitat de treball UB-Bullipèdia, participa activament en el projecte, liderant, coordinant i dirigint els continguts relatius a les tècniques culinàries aplicades al producte i als processos d'organització i gestió de la restauració assumint la coordinació del treball de les escoles de cuina d’arreu del món que es podran veure en un mapa mundi col·locat a un dels murals de l’aula. És un espai creat per fomentar la reflexió i treballar el procés creatiu a l'hora de desenvolupar la investigació de productes, tècniques i elaboracions culinàries. L’espai compta amb els recursos adients per desenvolupar temes de creativitat de forma tant individual com grupal, treballant a nivell intern amb professorat i alumnat o directament amb l'equip de elBullifoundation.