Fotografia de: Beques i Premis | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT >

Beques i Premis

Beques i Premis CETT Fundació

Convocatòria de Beques

CETT Fundació és una entitat privada inherent al CETT, centre de referència en l’àmbit del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, fundada l’any 2000 per Gaspar Espuña amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement d’aquests àmbits, reforçar la vinculació amb el sector professional i institucional i potenciar la internacionalització del CETT. Garantim i promovem la perdurabilitat dels principis i valors del CETT i tenim un fort compromís amb la responsabilitat social empresarial, que vetllem per estendre a totes les empreses del CETT.

Entre els principis de la institució destaquen, també, la sensibilització per a un creixement sostenible del turisme i l’estímul de la iniciativa emprenedora. En aquest sentit, treballem per potenciar la generació de projectes emprenedors, tot impulsant la innovació i creant sinergies i projectes amb visió de futur. CETT Fundació fomenta, així mateix, la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental entre les empreses i institucions, com a clau per a garantir el seu futur i contribuint, així, a aportar valor a la societat.

CETT Fundació treballa, des dels seus inicis, per promoure la generació i transmissió de coneixement en turisme, l’hoteleria i la gastronomia amb una aposta ferma per la recerca aplicada, la formació i el suport a iniciatives innovadores de caràcter social, mitjançant beques i ajuts. També convoquem el Concurs de Projectes Emprenedors i donem suport a l'alumnat en l'ampliació de coneixements a través dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica.

Beques 

Tipus de Beca Informació
Beca d'estudis Seguint la base de la filosofia de la CETT Fundació, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional.
Beca a l'Excel•lència Acadèmica - alumnes de nou accés Destinada a fomentar i premiar l'excel•lència dels estudiants de nou accés.
Beca Mou-te! Acadèmica Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.
Beca Mou-te! International Internships Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.
Beca Talent per a cicles formatius de cuina i serveis de restauració, graus universitaris CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar el talent de persones que vulguin iniciar els seus estudis en el món del turisme, l’hoteleria o la gastronomia, tant a nivell de cicles formatius de cuina y serveis de restauració com de graus universitaris.
Beca Talent per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unión Europea o de Llatinoamericà) CETT Fundació ha creat les Beques Talent de nou accés. Destinada a fomentar i premiar l’excel•lència acadèmica de Graduats de la Unió Europea i de Llatinoamèrica que vulguin cursar un Máster.
Beca per a estudis de postgrau (màsters, postgraus i cursos d’extensió Universitària) per a diplomats i graduats CETT Destinada a facilitar la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a diplomats i graduats CETT que desitgin cursar un postgrau o un màster.
Beca TFG/PFG en Empresa Internacional Otorgada per CETT Alumni. Destinada a fomentar projectes de final de Grau Universitari de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, la emprenedoria i projectes reals dins del sector del Turisme, la Hoteleria o la Gastronomia"
Beca de Col•laboració Beca destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT-UB de qualsevol de les formacions oficials (cicles formatius, graus, màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.

Premis 

Tipus de Premis Informació
Concurs de Projectes Emprenedors Destinat a fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic.
Premi “Ramón Arcarons” al millor TFG de Grau de Turisme Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del Turisme, l’Hoteleria, i la Gastronomia, incentivant als alumnes de Grau de la EUHT CETT-UB a desenvolupar els seus Projectes Final de Carrera fomentant l’excel·lència.
Premi al millor Projecte final de Cicles Formatius de Grau Superior Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del Turisme, l’Hoteleria, i la Gastronomia, i la formació de l’alumnat, incentivant als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la EHT a desenvolupar els seus Projectes finals fomentant l’excel·lència.
Premis als Millors Treballs de Recerca de Batxillerat Vol reconèixer els treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del Turisme, l’Hoteleria, la Gastronomia, i d’altres sectors afins al Turisme.