Fotografia de: Beques i Premis | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT >

Beques i Premis

Beques i Premis Fundació Gaspar Espuña-CETT

Convocatòria de Beques  

PREÀMBUL

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, té una llarga tradició de compromís amb la formació, la docència i la recerca en l’àmbit del Turisme. Els principis essencials que la defineixen i orienten la seva actuació són:

  • Fomentar un major coneixement turístic
  • Impulsar la Ciència del Turisme fomentant la investigació
  • Impulsar el creixement sostenible del turisme i de l'hoteleria
  • Potenciar la internacionalització del CETT
  • Mantenir i ampliar la vinculació amb el sector turístic i membres de CETT Alumni
  • Ajudar als alumnes en l’ampliació dels seus coneixements
  • Tenir una responsabilitat social

Amb aquests principis ha estat capaç de congregar les voluntats i intencions de diverses entitats per tal de donar forma a la convocatòria de beques per a les diverses formacions que el Grup CETT ofereix cada any, amb una clara voluntat de facilitar la realització dels estudis de qualitat en l’àmbit turístic, fomentant l’esforç, la internacionalització i el rendiment tan acadèmic com professional.

Beques 

Tipus de Beca Informació
Beca d'Estudis Seguint la base de la filosofia de la FGE CETT, aquesta beca està destinada, fonamentalment, a garantir la continuïtat dels estudis en l'àmbit del turisme, l'hoteleria i la gastronomia a aquells estudiants del CETT que, en tenir dificultats econòmiques, demostrin interès i capacitat tant en la vessant acadèmica com professional. De forma excepcional, es podran contemplar sol•licituds d'estudiants de nou accés.
Beca Mou-te! Acadèmica Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial dels estudis universitaris a l’estranger en una de les universitats amb les que l’EUHT té convenis bilaterals / ERASMUS.
Beca de Col•laboració Beca destinada a facilitar l’accés a la formació turística als estudiants del CETT-UB de qualsevol de les formacions oficials (cicles formatius, graus, màsters Universitaris), realitzant tasques de col•laboració en els diferents departaments o unitats de negoci del Grup CETT.
Beca Mou-te! International Internships Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants finalitzadors o d’aquells que hagin acabat els seus estudis recentment, per a la realització de pràctiques internacionals que completin els seus itineraris de qualificació incrementant la seva ocupabilitat.
Beca a l'Excel•lència Acadèmica - Nou Accés Destinada a fomentar i premiar l'excel•lència dels estudiants de nou accés.
Beca TFG/PFG en Empresa Internacional Otorgada per CETT Alumni. Destinada a fomentar projectes de final de Grau Universitari de l’EUHT ETT-UB que promoguin la investigació, la emprenedoria i projectes reals dins del sector del Turisme, la Hoteleria o la Gastronomia"

Premis 

Tipus de Premis Informació
Concurs de Projectes Emprenedors Destinat a fomentar l’esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l’empresa turística i la creació d’empreses i serveis en el sector turístic.
Premi “Ramón Arcarons” al millor TFG de Grau de Turisme Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del Turisme, l’Hoteleria, i la Gastronomia, incentivant als alumnes de Grau de la EUHT CETT-UB a desenvolupar els seus Projectes Final de Carrera fomentant l’excel·lència.
Premi al millor Projecte final de Cicles Formatius de Grau Superior Destinat a potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del Turisme, l’Hoteleria, i la Gastronomia, i la formació de l’alumnat, incentivant als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la EHT a desenvolupar els seus Projectes finals fomentant l’excel·lència.
Premis als Millors Treballs de Recerca de Batxillerat Vol reconèixer els treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin els camps del Turisme, l’Hoteleria, la Gastronomia, i d’altres sectors afins al Turisme.