Fotografia de: Taller de Cuina | CETT
Universitat de Barcelona

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Fotografia de: Taller de Cuina | CETT
Fotografia de: Taller de Cuina | CETT
Fotografia de: Taller de Cuina | CETT

El Taller de Cuina és l’espai de pràctica en els fogons, d’investigació i de proves, i es destina molt especialment a la I+D. Disposa que cadires i taules mòbils adaptables a cada activitat d'aprenentatge pedagògic, incentivant la participació activa de l'alumnat.