Fotografia de: Global Internship Programs | CETT
Universitat de Barcelona
Internacional > Outgoing Students >

Global Internship Programs

Gaudeix d'una estada pràctica de caràcter nacional o internacional (en format de Management Program, Cross Training o Internship Program) a empreses o organitzacions turístiques amb una durada d'entre 6 i 12 mesos per a assolir un dels següents objectius:

  1. realització d'un Projecte Final de Grau i desenvolupament professional de l'estudiant
  2. realització d'una estada pràctica de llarga durada un cop finalitzat el grau per la consolidació global dels coneixements i competències adquirides al llarg dels estudis