Fotografia de: Principis | CETT
Universitat de Barcelona

Principis

Contribuir al desenvolupament del sector:

 • Mantenint l’estreta i constant vinculació de les nostres unitats de negoci amb el desenvolupament turístic.

 • Aportant dinamisme, anticipació i capacitat d’adaptació al canvi, sostenint sempre la innovació i les iniciatives emprenedores.

 • Desenvolupant coneixement expert en Turisme, fomentant la recerca i la investigació rellevant pel sector.

Contribuir al desenvolupament de les persones:

 • Ubicant la persona com a centre de la nostra organització, fomentant el creixement professional i l’autoaprenentatge, vinculant el desenvolupament de l’organització amb el de les persones que en formen part.

 • Orientant l’organització cap al client, mitjançant la màxima especialització dels serveis, sensibilitat corporativa i tracte humà vers les necessitats dels clients, tant externs com interns.

La nostra identitat:

 • L’excel·lència acadèmica: assolida des del màxim rigor i sentit crític presents tant als continguts com a la docència dels nostres productes formatius.

 • Un projecte formatiu propi: fonamentat en la seva especialització en el sector turístic, la formació en valors professionals i el desenvolupament de competències, tant a les aules com a les nostres empreses d’aplicació.

 • La independència: garantida pel fet de ser un centre privat, plenament autofinanciat que, no obstant, gaudeix del reconeixement de la Universitat de Barcelona, amb qui col·labora activament.

 • La voluntat de fer país: entenent el respecte a la nostra llengua com una contribució a la multiculturalitat, pròpia d’ una organització amb una marcada orientació internacional.

 • La solidaritat d’una organització amb un programa de beques pròpies, implicada en projectes de cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament.

 • La sostenibilitat: incorporant el respecte medi ambiental en totes les activitats de l’ organització, mitjançant sistemes de gestió per tal de garantir que el nostre creixement sigui sostenible.

 • La voluntat de fer escola: entesa com el nostre ferm compromís per incorporar els principis i valors corporatius a totes les nostres unitats de negoci, fent de la nostra identitat, un valor afegit, perceptible en la prestació de qualsevol servei.