Fotografia de: Grups de Recerca | CETT
Universitat de Barcelona
Recerca >

Grups de Recerca

El CETT desenvolupa projectes de recerca turística amb la finalitat d’ aportar coneixement expert i innovacions en turisme, que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. També, impulsa la col*laboració en recerca del sector privat i de les administracions turístiques, així com l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional.

Les línies de treball prioritàries al CETT es desenvolupen en els àmbits de coneixement expert següents:

Aquests àmbits són desenvolupats per grups de professors, professionals del sector turístic i alumnes. Aquest treball cooperatiu fa realitat la nova metodologia educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) potenciant el treball en grup, la participació oberta de companys d’altres centres i instituts que es dediquen al Turisme i adaptant el coneixement del Turisme i l’Hoteleria a les noves fòrmules d’aprenentatge i pedagogia que reclamen els estudis i la recerca en matèria turística d’avui.