Fotografia de: Outgoing Exchange: Mobilitat  Internacional i Nacional | CETT
Universitat de Barcelona
Internacional > Outgoing Students >

Outgoing Exchange: Mobilitat Internacional i Nacional

Els estudiants del CETT-UB tenen la possibilitat de participar en programes d’intercanvi internacional i nacional i cursar períodes lectius en una universitat estrangera, així com pràctiques a universitats internacionals.

La mobilitat acadèmica internacional és possible gràcies als acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre l'EU CETT-UB i diferents universitats del món.

L'estudiant ha d'estar matriculat a l'EU CETT-UB en l'ensenyament i curs acadèmic en que fa l'intercanvi i està exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la Universitat de destí.

Es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destí segons els que s'hagi acordat abans de l'estada i sempre que es superin amb èxit els crèdits cursats. La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

A continuació les universitats en les quals és possible realizar una estada acadèmica internacional:

Viatja, aprèn i viu noves experiències

Fotografia de: Outgoing Exchange: Mobilitat  Internacional i Nacional | CETT

Des del Campus CETT-UB t'obrim al món perquè iniciïs amb èxit la teva carrera internacional