Fotografia de: Aules Sommeliers | CETT
Universitat de Barcelona

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Aules Sommeliers

Fotografia de: Aules Sommeliers | CETT
Fotografia de: Aules Sommeliers | CETT
Fotografia de: Aules Sommeliers | CETT

Les Aules Sommeliers estan destinades a la pràctica de l'anàlisi sensorial. Disposen de tot el material necessari per a la pràctica del tast. Cada aula té d'un armari per refredar vins, una pica, i l'utillatge per fer tastos. Disposar d’aquests armaris per emmagatzemar material i vins facilita la logística i la dinàmica de les aules, fet que converteix l'aula en un espai polivalent per d’altres formacions. L’espai d’aquestes aules, amb llum natural i predomini del color blanc, contribueix a crear una bona predisposició al tast i evita distorsions en els matisos dels colors, respectant la valoració visual.