anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Perfils Professionals de Sortida

Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

La cuina com a activitat i com a sistema de coneixements i tècniques aplicats al sector de la restauració, i la gastronomia com a construcció cultural complexa, s'han convertit en els últims anys en objecte d'estudi interdisciplinari. 

La societat actual demana professionals que entenguin el fenomen gastronòmic com una oportunitat d'innovació i de creativitat, persones capacitades per donar resposta als canvis que s'estan produint en el món de l'alimentació, en la percepció de la cuina i les seves formes de consum, i en les activitats d'oci i turisme que se'ls associen. I tot això en un context de consolidació del concepte de "patrimoni gastronòmic", i de creixent importància econòmica i social de la gastronomia com a recurs de desenvolupament territorial i turístic. 

El Màster en Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic constitueix una aproximació a l'estudi d'aquests fenòmens des d'una perspectiva multidisciplinària. Aquest plantejament involucra el coneixement del medi natural, les ciències socials, i les disciplines tècniques i científiques que poden ajudar a comprendre els fonaments de la pràctica culinària com un corpus de tècniques i coneixements específics, i els de la gastronomia en la seva més àmplia dimensió social i cultural. 

Els continguts s'articulen entorn de dos eixos principals, complementaris i instrumentals entre si, que al seu torn es relacionen amb les necessitats de formació que acabem de descriure, i amb els perfils de sortida previstos: d'una banda, els aspectes tècnics i culturals de l'alimentació i la cuina, i l'altra, la valorització i la promoció turística del patrimoni gastronòmic. 

La formació i experiència professional prèvies de l'estudiant i les seves expectatives, en combinació amb les competències generals i específiques pròpies del màster, configuren en gran mesura les següents sortides professionals. 

  • Creadors i gestors de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni culinari i gastronòmic. 
  • Docents i investigadors especialitzats en els aspectes culturals, històrics i socials que contextualitzin l'alimentació, la gastronomia i el turisme gastronòmic. 
  • Promotors experts en el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori, vinculats a ens públics ia empreses privades, capaços de posar en valor els recursos i de dissenyar les corresponents campanyes de comunicació i promoció. 
  • Gestors d'empreses vinculades a la gastronomia, capaços de crear ofertes gastronòmiques sòlides, innovadores i creatives vinculades a la cultura i al territori. 
  • Consultors, assessors i formadors de les organitzacions, empreses i professionals de la indústria alimentària i dels negocis de restauració interessats a incrementar culturalment el valor dels seus productes i serveis gastronòmics. 
  • Professionals del màrqueting gastronòmic. 
  • Periodistes i experts en comunicació gastronòmica.