anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Abans de la mobilitat

  • És imprescindible que consultis la pàgina web de la universitat de destí per obtenir informació sobre l’oferta de les assignatures que s'ofereixen als estudiants internacionals (ho pots mirar a la relació d’universitats) i omplir la fitxa d’equivalència acadèmica, fent la proposta d’assignatures que consideris que es poden reconèixer al teu expedient. Pots descarregar el model de fitxa d’equivalència acadèmica aquí.
  • Cal enviar aquest document per correu electrònic a david.ibarra@cett.cat abans del 15 de juny de 2018 per obtenir la validació i poder gestionar la matrícula del curs següent.
  • Fer tots els tràmits que la universitat de destí requereixi per formalitzar la teva estada (buscar la universitat a l'apartat de "Relació d'universitats").
  • Has d’omplir els documents"Learning Agreement"i" Document d'Equivalència Acadèmica"de la Universitat de Barcelona, que es generen des del SOP. El LA ha d'anar signat per tu, la coordinació de mobilitat de l'EU CETT-UB i la universitat de destí, i s'ha d'enviar amb les 3 signatures a ompi@ub.edu. El DEA només ha d’estar signat per l’estudiant i el CETT. El Learning Agreement s'ha d'enviar amb les 3 signatures a l'Oficina de Mobilitat de la UB a ompi@ub.edu.
  • Prova d'idioma OLS (Només mobilitat Erasmus+): És obligatorifer un test de coneixement de l'idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d'aquests idiomes: anglès, francès, alemany, italià i neerlandès. El test s'ha de fer a través de l'aplicatiuOnline Linguistic Support (OLS)de la Comissió Europea, en 2 moments: abans de marxar i 15 dies abans de finalitzar la mobilitat. Rebràs un mail amb les claus d'accés i la informació sobre les dates. Atenció! No fer el test abans de l'inici de la mobilitat i en els terminis establerts implica la pèrdua de la condició d'estudiant Erasmus+.
  • Conveni de subvenció/Mobilitat: És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB i que recull els drets i deure d'ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques. Has de descarregar dos exemplars del document a l'aplicació del SOP; cal signar-los tots dos i fer-los arribar per correu postal o personalment a l'Oficina de Mobilitat de Programes Internacionals, OMPI. Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat el test OLS de nivell d'idioma i enviat l'acord d'aprenenetatge (Learning Agreement). És imprescindible fer-ho abans d'iniciar la mobilitat.
  • Assegurances: Per garantir la seguretat de la mobilitat, tots els estudiants han de tenir les següents cobertures:
   • Assistència mèdica: una cobertura d'assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat de destí. En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjaçant laTargeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari del país en qüestió (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any. D'aquesta manera es cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer. En cas de no gaudir d'assistència sanitària pública a Espanya o fer una mobilitat fora de la Unió Europea, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l'estranger. Amb despeses de repatriació incloses. Pots comprar l'asegurança mèdica amb el socí de la UB Ferrer & Ojeda, modalitat UB OUTGOING.
   • Assegurança d'accidents i repatriació: aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El número de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signaràs abans de marxar.
  Algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB.