anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Sol·licitud Any de Gràcia per PermanènciaQualsevol estudiant que estigui en una situació de no complir amb la Normativa de Permanència ha de complimentar el document de sol.licitud adjunt, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo a la Secretaria del Centre a fi de que pugui ser resolt per la Coordinació d'Estudis  de la Titulació corresponent.

Sense la resolució favorable d'aquest tràmit, l'estudiant no podrà realitzar la seva matricula en el curs que pertoqui.