Reconeixement de Crèdits de CFGS al Grau

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el DURSI i la UB, es reconeixerà com a matèries cursades, els crèdits de determinats Cicles Formatius de Grau Superior en relació a diverses assignatures dels estudis universitaris dels nostre Graus. Al realitzar la matrícula inscriureu les assignatures objecte d'aquest reconeixement que us quedaran automàticament matriculades i reconegudes posteriorment sense qualificació. En el supòsit que vulgueu cursar les esmentades assignatures per obtenir qualificació, haureu d’indicar-ho al Servei de Secretaria en el moment de la matrícula.

 Consulta els cicles formatius que tenen assignatures reconegudes dins dels nostres Graus a partir del curs 2023 - 2024:

Els alumnes matriculats fins el curs acadèmic 2022 - 2023 procedents de cicles formatius de grau superior podeu consultar el reconeixement d'assignatures en els següents enllaços: