Presentació > Presentació del sistema >

Gestión de Procesos


Gestió de processos del Grup CETT

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC

 

Missió SIQMAC   

Millorar contínuament l’eficàcia del Grup CETT d’acord amb els requisits de la norma.

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC 

Determina els processos necessaris i la seva aplicació a través de la      organització, a través del mapa i fitxes de processos

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC

Determina i aplica els criteris i mètodes per assegurar l’operació de les activitats eficaces i el control dels processos

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC

Assigna responsabilitats i autoritats pels processos

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC

Gestió de riscos i oportunitats

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC

 

Millorar mitjançant

    

L’aplicació de la política de qualitat de mediambient i responsabilitat social, els objectius de qualitat, el tractament dels resultats de les auditories, l’anàlisi de les dades, la medició de satisfacció dels grups d’interès, les accions de millora i la Revisió per la Direcció. Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC


Revisió basada en el model PDCA

Fotografía de: Gestión de Procesos | SIQMAC