Documentació VSMA

En aquest apartat es recull tota la documentació referida als processos VSMA que s'ha seguit en cada una de les titulacions universitàries des de la seva implantació:
 

GRAU DE TURISME

GRAU DE CIÈNCIES  CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES (Interuniversitari UB/UPC)

GRAU DE CIÈNCIES  CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES

GRAU DE NEGOCI DIGITAL I INNOVACIÓ EN TURISME

MÀSTER EN INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ TURÍSTICA

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES

MÀSTER EN DIRECCIÓ HOTELERA I DE RESTAURACIÓ

MÀSTER EN DESENVOLUPAMENT I LLANÇAMENT DE PROJECTES TURÍSTICS.

MÀSTER EN GASTRONOMIA SOSTENIBLE

TITULACIONS PRÒPIES