GRAUS > GRAU DE TURISME > Pla d'Acció Tutorial >

Àmbits d'Actuació

Els àmbits d’actuació del PAT s’han definit d’acord amb les competències i objectius dels graus en els següents àmbits: l’Àmbit acadèmic, l’Àmbit professional, i l’Àmbit personal.

L’Àmbit acadèmic es centra en proporcionar informació i orientar als estudiants en tot allò relatiu a:

 • La institució: història, organització, principis i valors, etc.
 • Facilitar l’adaptació a la vida universitària dels estudiants de nou ingrés.
 • El programa formatiu: competències, objectius, metodologies formatives, sistemes d’avaluació, distribució dels crèdits, itineraris d’especialització, etc.
 • Optimitzar un bon rendiment acadèmic dels estudiants.
 • El sistema i entorn universitari: normatives acadèmiques, responsabilitats i deures dels estudiants, serveis de suport a la formació disponibles, etc.
 • Orientar a l’alumne per escollir el seu itinerari curricular en relació a l’especialització acadèmica.
 • Estimular la seva formació continuada.

L’Àmbit professional enfocat a:

 • Donar a conèixer els diferents àmbits professionals del sector turístic, tant des d’una perspectiva vertical com horitzontal, mostrant-los els diferents perfils professionals.
 • Explicar les diferents possibilitats que el centre posa a l’abast dels estudiants per realitzar pràctiques, desenvolupar estudis conjunts, etc.
 • Assessorar-los sobre les accions i estratègies a realitzar per a desenvolupar una carrera professional i assolir els reptes personals associats, tant durant la formació com al finalitzar aquesta.

L’Àmbit personal dirigit a:

 • Treballar els valors i els principis que es consideren claus en el desenvolupament dels perfils dels estudiants.
 • Configurar el seu model pedagògic, per tal de garantir un tracte equitatiu i una igualtat d’oportunitats efectiva per als estudiants dins la vida acadèmica universitària.
 • Donar suport temporal a aquells estudiants amb necessitats especials que, com a conseqüència de situacions personals, necessiten un suport addicional per al seguiment dels estudis. Així com l’atenció a la diversitat amb l’objectiu de facilitar la incorporació i la inclusió social i educativa de tot l’alumnat, afavorint un clima de convivència i respecte.