GRAUS > GRAU DE TURISME > Pla d'Acció Tutorial >

Orientació Acadèmica i Professional

Orientació Acadèmica

Per tal de gestionar la matrícula de cara el curs vinent, et recomanem utilitzar el document de gestió del pla d'estudis, on pots analitzar la situació acadèmica actual i planificar la matrícula del curs vinent.

A continuació, també pots trobar informació vinculada amb diferents elements essencials del grau, com les assignatures, les pràctiques, la mobilitat, la matrícula, entre d’altres. Consulta el document pertinent segons el curs acadèmic que estiguis cursant.

Sessió informativa per estudiants de 1r curs

Si no pot visualitzar el fitxer PDF, el podeu descarregar.

Sessió informativa per estudiants de 2n curs

Si no pot visualitzar el fitxer PDF, el podeu descarregar.

Orientació Professional

L’orientació professional de l’estudiant és una tasca compartida que el tutor canalitza a traves del departament de Career Services, que coneix les competències més valorades per les empreses que els estudiants han de desenvolupar i adquirir. L’ organització i els recursos d’aquest departament permeten cobrir les necessitats de l’estudiant en aquest àmbit del seu desenvolupament tenint en compte l’amplitud professional del turisme i l'hoteleria tant des d’una perspectiva vertical com horitzontal. Així, s’aborda l’orientació professional des de la perspectiva de dues vessants:.

  • Formació Pràctica en Empreses: gestionant i coordinant les assignatures de “Pràcticum” del currículum de la titulació, les estades internacionals i la realització de pràctiques vinculades en els Treballs Finals de Grau en Empresa.
  • Inserció Laboral: orientant i facilitant el contacte amb les millors empreses del sector, ajudant en la inserció i millora laboral.

Entre les accions que s’organitzen:

  • Orientació a l’hora d’escollir especialitat a través de xerrades informatives per part de professionals de diferents àmbits del sector.
  • Orientació a través de xerrades per part dels alumnes graduats on ells mateixos expliquen la seva experiència professional i el recorregut que han fet per arribar a la posició en la que es troben a l’actualitat.
  • Internship Talent Fair: esdeveniment que aplega a empreses del sector que destaquen per tenir programes de pràctiques internacionals de més de 6 mesos.
  • CETT-Talent: “Job Fair” del CETT, amb l’objectiu de crear un entorn favorable de relació entre empreses, professionals i estudiants per al foment de la captació de talent.